نمایش 37–72 از 77 نتیجه

نمایش 9 24 36

المنت 250 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 250 سانتی متر

المنت 240 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 240 سانتی متر

المنت 230 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 230 سانتی متر

المنت 220 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 220 سانتی متر

المنت 210 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 210 سانتی متر

المنت 200 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 200 سانتی متر

المنت 190 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 190 سانتی متر

المنت 180 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 180 سانتی متر

المنت 170 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 170 سانتی متر

المنت 160 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 160 سانتی متر

المنت 150 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 150 سانتی متر

المنت 140 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 140 سانتی متر

المنت 130 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات
سایز 130 سانتی متر

المنت 120 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 2000 وات
سایز 120 سانتی متر

المنت 110 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 2000 وات
سایز 110 سانتی متر

المنت 100 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 1500 وات, 2000 وات, 2500 وات, 3000 وات, 4000 وات, 500 وات, 750 وات
سایز 100 سانتی متر

المنت 90 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 2000 وات
سایز 90 سانتی متر

المنت 80 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 200 وات
سایز 80 سانتی متر

المنت 75 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 1500 وات
سایز 75 سانتی متر

المنت 70 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 1000 وات, 1500 وات
سایز 70 سانتی متر

المنت 60 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 1500 وات, 2000 وات, 2500 وات, 500 وات, 750 وات
سایز 60 سانتی متر

المنت 50 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 100 وات, 500 وات
سایز 50 سانتی متر

المنت 40 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 500 وات
سایز 40 سانتی متر

المنت 30 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 300 وات, 500 وات
سایز 30 سانتی متر

المنت 25 سانتی متری میله ای

شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
توان 300 وات, 500 وات
سایز 25 سانتی متر

المنت کتری برقی

جنس فلزی
شکل ظاهری میله ای
کاربرد کتری برقی
نوع محصول المنت سماوری

المنت عادی در توان مختلف

جنس فلزی
شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت صنعتی

المنت فلنج سه فاز

جنس فلزی
شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت فلنج دار

المنت سرامیکی در سایز های مختلف

جنس سرامیک
شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت سرامیکی

المنت حلقه ای ساده

جنس فلزی
شکل ظاهری گرد
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت تسمه ای

المنت تسمه ای روکش دار

جنس فلزی
شکل ظاهری گرد
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت تسمه ای

المنت ریخته گری صنعتی

جنس فلزی
شکل ظاهری گرد
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت ریخته گری

المنت وکیوم سیمی

جنس فلزی
شکل ظاهری مارپیچ
نوع محصول المنت سیمی
کاربرد صنعت

المنت تیتانیومی ضد اسیدی

جنس تیتانیوم
شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت تیتانیومی

المنت میله ای هواساز

جنس فلزی
شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت میله ای

المنت کوره ای صنعتی

جنس فلزی
شکل ظاهری میله ای
کاربرد صنعت
نوع محصول المنت صنعتی